Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj czynności pomocnicze związane z obsługą gości.
Wykonuj czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie.
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wykonuje proste czynności w hotelach i innych obiektach, świadczących usługi hotelarskie: wykonuje prace porządkowe w pokojach dla gości i w pomieszczeniach ogólnodostępnych, wykonuje prace gospodarcze oraz dba o estetykę budynku hotelu i jego otoczenia, pielęgnuje rośliny ozdobne, przyległe tereny ziele- ni i urządzenia rekreacyjne. Najczęściej wspomaga innych pracowników hotelu przy wykonywaniu zadań, zgodnie ze specyfiką obiektu hotelarskiego oraz współpracuje z osobami przełożonymi służbowo odpowiedzialnymi za obsługę gościa hotelowego oraz zajmującymi się utrzymaniem hotelu w czy- stości i dobrym stanie technicznym.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 T.01 0 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 3 0 0 33,33%
czerwiec/lipiec 2019 T.01 0 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie 293 285 281 94,54% 98,95% 95,02%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
T.01 0,00% 100,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
T.01 88,70% 98,50% 93,80% 100,00% 100,00% 100,00% 96,40% 99,10% 95,40%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

0 - 48
48 - 81
81 - 114
114 - 148
148 - 181
181 - 214
214 - 247
247 - 281
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
„HOTELARZ” – miesięcznik business-to-business skierowany do branży hotelarskiej
http://www.hoteltatar.pl
„HOTELARSTWO” – miesięcznik adresowany do branży noclegowej
http://www.e-hotelarz.pl
„Biznes i Turystyka”
http://www.e-hotelarstwo.com
„Doradca Hotelarza”
http://www.hotelinfo24.pl
„Hotel Profit”
http://www.horecanet.pl
„Mój Hotel”
http://www.hotelcareer.pl
„Rynek Turystyczny”
http://www.hotelarze.pl
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
http://www.propertynews.pl
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
http://www.tur-info.pl
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
http://www.rynek-turystyczny.pl

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze