Pracownik pomocniczy ślusarza

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj prace w zakładzie świadczącym usługi ślusarskie.
Realizuj prace związane z wykonywaniem i naprawą elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
Wykonuje prostsze czynności stanowiące zakres działań zawo-dowych ślusarza. Realizuje prace związane z wykonywaniem i naprawą elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń czy narzędzi. Przeprowadza prace porządkowe w obrębie zakładu ślusarskiego oraz dba o utrzymanie ładu na powierzonym mu stanowisku pracy w zakresie używa-nych narzędzi, maszyn i urządzeń. Pracuje pod kierunkiem wykwalifikowanego ślusarza.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Pracownik pomocniczy ślusarza

0 - 1
1 - 3
3 - 4
4 - 6
6 - 7
7 - 9
9 - 10
10 - 12
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Pracownik pomocniczy ślusarza
http://slusarstwo.pl/
Pracownik pomocniczy ślusarza
https://www.najlepszeotwieranie.pl/blog/
Pracownik pomocniczy ślusarza
http://slusarz.us/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze