Stolarz

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Wykonuj naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Wykonuje różnego rodzaju meble, stolarkę budowalną oraz galanterię, z wykorzystaniem wielu gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

3500
25% osób zarabia mniej
7000
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Stolarz z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Stolarz z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 752205 Stolarz 427 45 19 134
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 752205 Stolarz 508 90 50 136
2019 6 06 Lubelskie 752205 Stolarz 405 69 19 108
2019 6 08 Lubuskie 752205 Stolarz 134 19 10 44
2019 6 10 Łódzkie 752205 Stolarz 411 51 19 137
2019 6 12 Małopolskie 752205 Stolarz 494 130 78 147
2019 6 14 Mazowieckie 752205 Stolarz 701 115 47 207
2019 6 16 Opolskie 752205 Stolarz 167 30 13 56
2019 6 18 Podkarpackie 752205 Stolarz 452 79 32 123
2019 6 20 Podlaskie 752205 Stolarz 395 66 35 119
2019 6 22 Pomorskie 752205 Stolarz 431 88 46 133
2019 6 24 Śląskie 752205 Stolarz 368 52 22 119
2019 6 26 Świętokrzyskie 752205 Stolarz 189 29 6 62
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 752205 Stolarz 625 145 69 166
2019 6 30 Wielkopolskie 752205 Stolarz 429 107 60 120
2019 6 32 Zachodniopomorskie 752205 Stolarz 298 38 16 98

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.13 0 Wytwarzanie wyrobówstolarskich 208 225 192 78,37% 92,89% 78,65%
czerwiec/lipiec 2019 A.13 0 Wytwarzanie wyrobów stolarskich 800 728 703 30,50% 95,19% 32,86%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.13 50,00% 84,60% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 84,80% 97,70% 84,30% 71,80% 86,30% 69,10%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.13 15,60% 96,20% 18,20% 0,00% 100,00% 58,50% 98,60% 65,60% 28,50% 94,70% 30,40%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Stolarz

0 - 288
288 - 496
496 - 704
704 - 912
912 - 1120
1120 - 1328
1328 - 1536
1536 - 1744
Warto odwiedzić