Technik hodowca koni

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Organizacja chowu i hodowli koni
Jeździectwo i trening koni / Szkolenie i użytkowanie koni
Wykonywanie zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji „ROL.06. Organizacja chowu i hodowli koni”: wykonywanie czynności związanych z chowem i hodowlą koni, prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz w zakresie kwalifikacji „ROL.01. Jeździectwo i trening koni”: wykonywanie czynności związanych z chowem i użytkowaniem koni, przygotowywanie koni do użytkowania sportowego, wyścigowego, rekreacyjnego i terapeutycznego, wykonywanie czynności związanych z treningiem koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych, obsługiwanie urządzeń związanych z użytkowaniem i treningiem koni, lub w zakresie kwalifikacji „ROL.07. Szkolenie i użytkowanie koni”: szkolenie oraz przygotowywanie koni do użytkowania i sprzedaży, organizowanie oraz prowadzenie rekreacji i turystyki jeździeckiej, wykonywanie czynności związanych z transportem koni.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik hodowca koni

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze