Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie
Zadania zawodowe Technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w zakresie kwalifikacji ROL.02. obejmują użytkowanie pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, obsługiwanie pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie, ocenianie stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, wykonywanie prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi, oraz w zakresie kwalifikacji ROL.08 obejmują: użytkowanie urządzeń i systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnych stosowanych w rolnictwie i obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze