Technik przemysłu mody

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Projektuj wyroby odzieżowe.
Dobieraj materiały i dodatki do wyrobów odzieżowych.
Technik przemysłu mody projektuje, konstruuje, modeluje i wykonuje wyroby odzieżowe, dobiera materiały i dodat- ki, obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych na etapie szycia, krojenia, prasowania i wykończania. Technik przemysłu mody projektuje kolekcje odzieży oraz planuje i prowadzi działania związane z marketingiem wyrobów odzieżo- wych. Obsługuje programy komputerowe wspomagające proces przygotowania produkcji (formy i szablony odzieży, stopniowanie rozmiarów, układy kroju). Ponadto opraco- wuje dokumentację wyrobów odzieżowych oraz organizuje i kontroluje proces wytwarzania wyrobów odzieżowych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.71 0 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 347 341 333 90,49% 98,53% 90,69%
A.74 1 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 72 73 69 100,00% 56,16% 57,97%
czerwiec/lipiec 2019 A.71 0 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 474 450 438 82,28% 96,67% 84,25%
A.74 1 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych 33 46 33 100,00% 91,30% 93,94%
AU.14 2 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 23 22 22 91,30% 100,00% 90,91%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.71 100,00% 92,60% 100,00% 93,70% 86,80% 96,10% 86,70%
A.74 100,00% 66,70% 70,50% 100,00% 36,00% 36,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.71 62,50% 100,00% 62,50% 94,50% 100,00% 97,60%
A.74 83,30% 100,00% 94,40% 93,30% 100,00% 75,00% 100,00%
AU.14 91,30% 100,00% 90,90%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik przemysłu mody

0 - 65
65 - 131
131 - 196
196 - 262
262 - 327
327 - 393
393 - 458
458 - 524
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik przemysłu mody
http://www.fashionbiznes.pl/praca-fb/
Technik przemysłu mody
https://fashion.trade.gov.pl/
Technik przemysłu mody
https://fashionpost.pl/
Technik przemysłu mody
http://prywatni.com.pl/
Technik przemysłu mody
https://www.burda.pl/
Technik przemysłu mody
https://www.vogue.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze