Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Montuj maszyny i urządzenia.
Obsługuj maszyny i urządzenia.
Montuje, obsługuje, instaluje i uruchamia maszyny i urzą-dzenia w warunkach produkcji jednostkowej lub produkcji seryjnej na linii montażowej oraz zajmuje się ich eksplo-atacją i naprawą; wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje, ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2018 M.17 0 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 185 122 100 75,14% 100,00% 87,00%
czerwiec/lipiec M.17 0 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 968 920 909 80,68% 96,63% 81,30%
MG.17 1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 16 15 14 81,25% 100,00% 92,86%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.17 37,50% 100,00% 0,00% 0,00% 90,00% 100,00% 91,70% 72,50% 100,00% 80,80%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.17 78,10% 98,70% 83,60% 100,00% 81,80% 100,00% 91,90% 80,90% 96,30% 80,60%
MG.17 81,30% 100,00% 92,90%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Mechanik-monter maszyn i urządzeń

0 - 64
64 - 107
107 - 150
150 - 193
193 - 236
236 - 279
279 - 322
322 - 366
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
https://machine.trade.gov.pl/
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
http://www.mechanik.media.pl/
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
https://glowny-mechanik.pl/
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
https://inzynieria.com/
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
https://warsztat.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze