Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Montuj maszyny i urządzenia.
Obsługuj maszyny i urządzenia.
Montuje, obsługuje, instaluje i uruchamia maszyny i urzą-dzenia w warunkach produkcji jednostkowej lub produkcji seryjnej na linii montażowej oraz zajmuje się ich eksplo-atacją i naprawą; wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje, ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

3610
3030
4410
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Mechanik-monter maszyn i urządzeń z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Mechanik-monter maszyn i urządzeń z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 7 1 0 1
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 14 6 2 3
2019 6 06 Lubelskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 25 16 7 5
2019 6 08 Lubuskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 2 0 0 1
2019 6 10 Łódzkie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 20 9 7 7
2019 6 12 Małopolskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 10 6 2 4
2019 6 14 Mazowieckie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 34 18 11 8
2019 6 16 Opolskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 7 0 0 5
2019 6 18 Podkarpackie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 11 9 6 1
2019 6 20 Podlaskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 12 4 2 2
2019 6 22 Pomorskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 14 7 5 3
2019 6 24 Śląskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 21 5 4 5
2019 6 26 Świętokrzyskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 11 7 2 1
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 7 4 2 2
2019 6 30 Wielkopolskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 4 2 1 1
2019 6 32 Zachodniopomorskie 723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 7 4 3 1

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2018 M.17 0 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 185 122 100 75,14% 100,00% 87,00%
czerwiec/lipiec M.17 0 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 968 920 909 80,68% 96,63% 81,30%
MG.17 1 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 16 15 14 81,25% 100,00% 92,86%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.17 37,50% 100,00% 0,00% 0,00% 90,00% 100,00% 91,70% 72,50% 100,00% 80,80%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.17 78,10% 98,70% 83,60% 100,00% 81,80% 100,00% 91,90% 80,90% 96,30% 80,60%
MG.17 81,30% 100,00% 92,90%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Mechanik-monter maszyn i urządzeń

0 - 64
64 - 107
107 - 150
150 - 193
193 - 236
236 - 279
279 - 322
322 - 366
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
https://machine.trade.gov.pl/
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
http://www.mechanik.media.pl/
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
https://glowny-mechanik.pl/
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
https://inzynieria.com/
Mechanik-monter maszyn i urządzeń
https://warsztat.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze