Technik mechanik

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Montuj maszyny i urządzenia.
Obsługuj maszyny i urządzenia
Technik mechanik zajmuje się wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, ich obsługą, instalowaniem i montowaniem oraz uruchamianiem maszyn i urządzeń. W swojej pra-cy technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, sprawdza instalację elektryczną oraz aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

3800
3400
4310
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik mechanik z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik mechanik z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 311504 Technik mechanik 507 26 19 236
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 311504 Technik mechanik 360 22 8 150
2019 6 06 Lubelskie 311504 Technik mechanik 821 95 47 250
2019 6 08 Lubuskie 311504 Technik mechanik 119 8 5 54
2019 6 10 Łódzkie 311504 Technik mechanik 419 21 11 228
2019 6 12 Małopolskie 311504 Technik mechanik 424 60 28 175
2019 6 14 Mazowieckie 311504 Technik mechanik 1210 136 67 446
2019 6 16 Opolskie 311504 Technik mechanik 117 11 8 58
2019 6 18 Podkarpackie 311504 Technik mechanik 807 110 73 228
2019 6 20 Podlaskie 311504 Technik mechanik 414 62 30 118
2019 6 22 Pomorskie 311504 Technik mechanik 232 27 11 100
2019 6 24 Śląskie 311504 Technik mechanik 526 37 20 191
2019 6 26 Świętokrzyskie 311504 Technik mechanik 603 32 16 222
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 311504 Technik mechanik 308 25 15 144
2019 6 30 Wielkopolskie 311504 Technik mechanik 330 21 9 160
2019 6 32 Zachodniopomorskie 311504 Technik mechanik 252 5 2 154

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
Styczeń /luty 2019 M.17 0 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 185 122 100 75,14% 100,00% 87,00%
M.19 1 Użytkowanie obrabiarek skrawających 566 372 342 68,73% 98,39% 89,18%
M.20 2 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 562 560 500 90,93% 97,68% 93,80%
M.44 3 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 2916 2876 2768 77,95% 72,46% 65,97%
Czerwiec /lipiec 2019 M.17 0 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 968 920 909 80,68% 96,63% 81,30%
M.19 1 Użytkowanie obrabiarek skrawających 2937 2745 2716 73,41% 97,96% 75,66%
M.20 2 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 2054 1993 1938 91,43% 95,74% 89,53%
M.44 3 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1041 1080 802 97,79% 66,11% 70,82%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.17 37,50% 100,00% 0,00% 0,00% 90,00% 100,00% 91,70% 72,50% 100,00% 80,80%
M.19 32,40% 85,70% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 91,00% 99,40% 91,10% 34,40% 91,40% 41,70%
M.20 45,80% 64,70% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,50% 99,80% 95,70% 75,70% 93,70% 85,50%
M.44 35,50% 46,30% 6,70% 50,00% 75,00% 100,00% 91,20% 67,60% 66,10% 78,50% 73,70% 66,30%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.17 78,10% 98,70% 83,60% 100,00% 81,80% 100,00% 91,90% 80,90% 96,30% 80,60%
M.19 45,50% 99,40% 55,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,00% 98,80% 90,00% 73,80% 97,70% 81,20%
M.20 81,20% 93,70% 79,80% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 98,50% 98,40% 90,80% 95,30% 88,70%
M.44 95,20% 57,20% 58,20% 100,00% 66,70% 100,00% 99,50% 78,60% 82,10% 98,40% 65,20% 69,60%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik mechanik

0 - 650
650 - 959
959 - 1268
1268 - 1577
1577 - 1885
1885 - 2194
2194 - 2503
2503 - 2812
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Technik mechanik
http://www.4metal.pl/
Technik mechanik
http://www.awangarda.org.pl/operator-programista-cnc/
Technik mechanik
https://portalprzemyslowy.pl
Technik mechanik
https://www.obrabiarki.xtech.pl
Technik mechanik
https://www.trade.gov.pl/
Technik mechanik
http://www.4metal.pl/
Technik mechanik
http://www.awangarda.org.pl/operator-programista-cnc/
Technik mechanik
https://portalprzemyslowy.pl
Technik mechanik
https://www.obrabiarki.xtech.pl
Technik mechanik
http://www.mt.com.pl

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze