Operator obrabiarek skrawających

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Przygotowanie obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki.
Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających, zgodnie z dokumentacją technologiczną.
Operator obrabiarek skrawających obrabia przedmioty z metalu lub tworzyw sztucznych za pomocą obrabiarek konwencjonal-nych lub sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej; obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające; przy-gotowuje stanowisko pracy, ustawia parametry i nadzoruje pracę obrabiarek; czyści i konserwuje obsługiwane maszyny, urządzenia i przyrządy.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.19 0 Użytkowanie obrabiarek skrawających 566 372 342 68,73% 98,39% 89,19%
czerwiec/lipiec 2019 M.19 0 Użytkowanie obrabiarek skrawających 2937 2745 2716 73,41% 97,96% 75,66%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.19 32,40% 85,70% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 91,00% 99,40% 91,10% 34,40% 91,40% 41,70%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.19 45,50% 99,40% 55,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,00% 98,80% 90,00% 73,80% 97,70% 75,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Operator obrabiarek skrawających

0 - 173
173 - 298
298 - 422
422 - 547
547 - 671
671 - 796
796 - 920
920 - 1045
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Operator obrabiarek skrawających
http://www.4metal.pl/
Operator obrabiarek skrawających
http://www.awangarda.org.pl/operator-programista-cnc/
Operator obrabiarek skrawających
https://portalprzemyslowy.pl
Operator obrabiarek skrawających
https://www.obrabiarki.xtech.pl
Operator obrabiarek skrawających
https://www.trade.gov.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze