Kowal

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj i naprawiaj wyroby kowalskie metodą kucia ręcznego.
Wykonuj wyroby kowalskie metodą kucia maszynowego.
Wytwarza oraz naprawia ręcznie lub przy użyciu urządzeń mechanicznych wyroby i urządzenia wykonane ze: stali, me-tali kolorowych (cyna, miedź, mosiądz, brąz). Wykonuje je na potrzeby przemysłu maszynowego (np. części do maszyn rolni-czych), budowlanego oraz do celów użytkowych w gospodarstwie domowym lub na potrzeby grup rekonstrukcji historycznych. Są to m.in.: płaskowniki i kątowniki, okucia, siekiery, motyki, grabie, końskie podkowy, klamki, resory, osie, uchwyty do mebli, kinkiety, balustrady, kute ogrodzenia, ramy obrazów, kraty, meble ogrodowe, miecze, noże. Czynności zawodowe wykonuje według gotowych matryc, własnego projektu lub korzysta z projektów do-starczonych przez klienta, zgodnie z zamówieniem. W pierwszym etapie wytwarzania przedmiotów ze stali przygotowuje ognisko kowalskie, gdzie w wysokiej temperaturze nagrzewa materiał. Potem wykuwa w plastycznym surowcu kształt - młotem tra-dycyjnym lub mechanicznym, prostuje elementy na specjalnej prostownicy kowalskiej oraz wykonuje szereg innych czynności, mających doprowadzić materiał do właściwego kształtu. Gotowy przedmiot schładza i hartuje w wodzie lub w odczynnikach che-micznych. Na końcu uszlachetnia powierzchnię metalu poprzez: patynowanie, malowanie, polerowanie i zabezpiecza poprzez: metalizowanie, cynkowanie ogniowe lub galwaniczne.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
czerwiec/lipiec 2019 MG.21 0 Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich 1 1 1 100,00% 100,00% 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
MG.21 100,00% 100,00% 100,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Kowal

0 - 2
2 - 5
5 - 7
7 - 10
10 - 12
12 - 15
15 - 17
17 - 20
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Kowal
http://www.kowale.com.pl/
Kowal
http://forumkowalskie.pl/index.php?sid=6acadfcc2ad7ceaa5c1422aa1dcede45
Kowal
http://www.podkuwacze.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze