Technik archiwista

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Organizacja i prowadzenie archiwum; Opracowywanie materiałów archiwalnych.
EKA.02. EKA.03.
Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego, ewidencjonowanie dokumentacji aktowej, brakowanie dokumentacji o czasowym okresie przechowywania, przekazywanie dokumentacji do archiwum państwowego, opracowywanie i zabezpieczanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej, opracowywanie dokumentacji audiowizualnej, gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik archiwista

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze