Technik mechanik

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Montuj maszyny i urządzenia
Obsługuj maszyny i urządzenia
Technik mechanik zajmuje się wytwarzaniem części maszyn i urządzeń, ich obsługą, instalowaniem i montowaniem oraz uruchamianiem maszyn i urządzeń. W swojej pra-cy technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, sprawdza instalację elektryczną oraz aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
Styczeń /luty 2019 M.17 0 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 185 122 100 75,14% 100,00% 87,00%
M.19 1 Użytkowanie obrabiarek skrawających 566 372 342 68,73% 98,39% 89,18%
M.20 2 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 562 560 500 90,93% 97,68% 93,80%
M.44 3 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 2916 2876 2768 77,95% 72,46% 65,97%
Czerwiec /lipiec 2019 M.17 0 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 968 920 909 80,68% 96,63% 81,30%
M.19 1 Użytkowanie obrabiarek skrawających 2937 2745 2716 73,41% 97,96% 75,66%
M.20 2 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 2054 1993 1938 91,43% 95,74% 89,53%
M.44 3 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 1041 1080 802 97,79% 66,11% 70,82%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.17 37,50% 100,00% 0,00% 0,00% 90,00% 100,00% 91,70% 72,50% 100,00% 80,80%
M.19 32,40% 85,70% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 91,00% 99,40% 91,10% 34,40% 91,40% 41,70%
M.20 45,80% 64,70% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,50% 99,80% 95,70% 75,70% 93,70% 85,50%
M.44 35,50% 46,30% 6,70% 50,00% 75,00% 100,00% 91,20% 67,60% 66,10% 78,50% 73,70% 66,30%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.17 78,10% 98,70% 83,60% 100,00% 81,80% 100,00% 91,90% 80,90% 96,30% 80,60%
M.19 45,50% 99,40% 55,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,00% 98,80% 90,00% 73,80% 97,70% 81,20%
M.20 81,20% 93,70% 79,80% 100,00% 100,00% 100,00% 99,80% 98,50% 98,40% 90,80% 95,30% 88,70%
M.44 95,20% 57,20% 58,20% 100,00% 66,70% 100,00% 99,50% 78,60% 82,10% 98,40% 65,20% 69,60%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik mechanik

0 - 650
650 - 959
959 - 1268
1268 - 1577
1577 - 1885
1885 - 2194
2194 - 2503
2503 - 2812
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik mechanik
http://www.4metal.pl/
Technik mechanik
http://www.awangarda.org.pl/operator-programista-cnc/
Technik mechanik
https://portalprzemyslowy.pl
Technik mechanik
https://www.obrabiarki.xtech.pl
Technik mechanik
https://www.trade.gov.pl/
Technik mechanik
http://www.4metal.pl/
Technik mechanik
http://www.awangarda.org.pl/operator-programista-cnc/
Technik mechanik
https://portalprzemyslowy.pl
Technik mechanik
https://www.obrabiarki.xtech.pl
Technik mechanik
http://www.mt.com.pl

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze