Technik turystyki na obszarach wiejskich

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Przygotowywuj i sprzedawaj imprezy i usługi turystyczne na obszarach wiejskich.
Organizuj działalność agroturystyczną
Prowadzi gospodarstwo rolne i organizuje turystykę wiejską w formie: agroturystyki, ekoturystyki, wiejskiej turystyki kulturowej, a także turystyki rowerowej, pieszej, konnej itp. Planuje i organizuje wypoczynek turystów na obszarach wiejskich, dopasowując ofertę do ich potrzeb. Organizuje we współpracy z lokalnymi usługodawcami atrakcje dla gości (np. warsztaty, rękodzieła, pieczenia chleba, itp.), a także imprezy dla firm. Prowadzi hodowlę zwierząt oraz własne uprawy warzyw i owoców, z których przygotowuje posiłki oraz przetwory dla gości. Analizuje bieżące trendy i planuje biznesową strategię rentownego rozwoju własnej działalności. Pro-wadzi stronę internetową i profile w mediach społeczno-ściowych promujące wypoczynek w swoim gospodarstwie agroturystycznym.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik turystyki na obszarach wiejskich

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze