Technik hotelarstwa

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Utrzymuj czystość i porządek w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
Obsługuj gości w recepcji.
Zajmuje się organizacją i świadczeniem usług noclegowych oraz gastronomicznych, związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Wykonuje czynności związane z promocją i sprzedażą oferowanych usług hotelarskich, zgodnie z ustalonym zakresem ich świadczenia. Współpra-cuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski, w celu doskonalenia oferowanych usług.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2018 T.11 0 Planowanie i realizacja usług w recepcji 1177 1857 1153 99,15% 63,49% 81,96%
T.12 1 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 538 5439 5374 99,41% 84,37% 84,67%
czerwiec/lipiec T.11 0 Planowanie i realizacja usług w recepcji 1424 1865 1417 99,44% 67,94% 79,75%
T.12 1 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 726 1229 710 96,56% 68,67% 79,86%
TG.12 2 Planowanie i realizacja usług w recepcji 3557 3554 3542 99,55% 70,93% 71,01%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
T.11 18,50% 100,00% 0,00% 99,10% 64,20% 82,00%
T.12 100,00% 44,40% 66,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,30% 25,00% 99,40% 84,70% 84,80%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
T.11
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
T.11 100,00% 16,30% 0,00% 100,00% 33,30% 28,60% 99,40% 69,30% 80,10%
T.12 96,10% 70,40% 85,10% 100,00% 100,00% 100,00% 96,70% 67,80% 78,00%
TG.12 99,60% 70,90% 71,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik hotelarstwa

0 - 1156
1156 - 1567
1567 - 1979
1979 - 2390
2390 - 2801
2801 - 3213
3213 - 3624
3624 - 4036
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik hotelarstwa
http://www.horecanet.pl/
Technik hotelarstwa
https://www.e-hotelarz.pl/
Technik hotelarstwa
http://www.e-hotelarstwo.com/
Technik hotelarstwa
http://www.enjoyyourstay.pl/
Technik hotelarstwa
https://www.propertynews.pl/hotele/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze